სახელმწიფო ენისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

ქეთი ყიფიანითავმჯდომარე
მარეხი ფორჩხიძემდივანი
თეა სამხარაძეწევრი
ნინო როინიშვილიწევრი
ელისო ბერაძეწევრი
ნატო სამხარაძეწევრი
რუსუდან გურგენაშვილიწევრი
შალვა თავაძეწევრი
მალხაზ შერგელაშვილიწევრი
ხათუნა ებანოიძეწევრი