სპორტისა და ესტეტიკური აღზრდის კათედრა

თეა მიქაბერიძეთავმჯდომარე
ნანა გიორგაძემდივანი
ვიოლეტა შეყილაძეწევრი
კობა სვიანაძეწევრი
თეა გურაბანიძეწევრი
თამარ ვეფხვაძეწევრი
ლანა ჩუბინიძეწევრი
შორენა მუმლაძეწევრი
ვერა ნებიერიძეწევრი