დაწყებითი საფეხურის კათედრა

ვერა ნებიერიძეთავმჯდომარე
თეა გურაბანიძემდივანი
თამარ ვეფხვაძეწევრი
ლანა ჩუბინიძეწევრი
ხათუნა წითელაშვილიწევრი
შორენა მუმლაძეწევრი